piątek, 30 maja 2014

Collars and ties equals mens world

   Po paru wpisach, luźno dotyczących mody męskiej, pora na powrót do formalnego wizerunku męskiego.
Kołnierz plus krawat to najważniejszy element aranżacji stroju męskiego, pierwszy akcent, na który zwracamy uwagę patrząc na mężczyznę.  

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że typ kołnierza jaki występuje przy koszuli, jest podstawowym elementem, który mężczyźnie doda lub ujmie kilogramów. Ten element formalnego stroju męskiego może doskonale "ubrać" mężczyznę, jak i w złym wydaniu, całkowicie zepsuć jego wizerunek. Kiedy kołnierz jest już dobrany do kształtu twarzy, a proporcja dekoltu marynarki  dobrze się komponuje, nadchodzi chwila kiedy trzeba do kołnierza w koszuli dobrać krawat. To zazwyczaj  trudny moment chyba, że sprzedawca doskonale przygotowany do tematu, doradzi w wyborze. Warto znać parę podstawowych zasad dotyczących tej szalenie istotnej sprawy przy prezentacji naszego wizerunku.
Postaram się ująć w pewien schemat zasady dotyczące doboru kołnierza do twarzy i krawata do kołnierza.

Kołnierz KENT:
pasuje do każdego typu twarzy. Jednak trzeba pamiętać, że różki w mniejszym rozstawie pasują do bardziej owalnej twarzy, a te nieco szerzej rozstawione, do twarzy pociągłej.
Krawat do Kenta-nie za szeroki . Jeżeli różki kołnierza są rozstawione wąsko, dobieramy wąski krawat /6 cm lub nawet 4 cm/ tzw śledzik.
Wiązanie krawata musi być pojedyncze tak, by węzeł krawata nie był za szeroki.

Kołnierz HAI:
Ten kołnierz z założenia ma szeroko rozstawione rogi. Kołnierz Włoski i Cat Away to też kołnierze typu Hai. Ten kołnierz doradzałbym Panom o twarzy okrągłej i owalnej. Jednak Włosi uważają. że to właśnie ten typ kołnierza jest najbardziej elegancki, zatem cały polityczny establishment zazwyczaj zakłada ten kołnierz. Do Haia zakładamy krawaty od 6 cm do nawet 12 cm. Szerszy krawat wybieramy wtedy, gdy trendy tak zalecają lub mamy szczególną okazję np. ślub. W tym przypadku dobrze jest mieć na sobie kamizelę. O modzie ślubnej napiszę jeszcze w innym poście.
Do tego kołnierza wiążemy szerokie, podwójne węzły krawatowe.
Kołnierz BUTTON DOWN  /BD -/na guziki :
Często padają pytania czy Button Down łączymy z krawatem-oczywiście- po to zostały w nim zastosowane guziki. 
BD może występować także z krytym guzikiem, zapinanym od spodu.
Kołnierz ten ma za zadanie trzymać krawat lub muchę tak, by się nie przesuwała. Do tego kołnierza jak najbardziej można założyć krawat, z muchą zaryzykowałabym obecnie jedynie stylizację casualową.
Ten kołnierz także doskonale prezentuje się bez krawata. Guziki mogą stanowić element dopełniający i mężczyzna z rozpiętym guzikiem stójkowym  też wygląda elegancko. Pamiętajmy, że taką koszulę nosimy w określonych, mniej formalnych sytuacjach.


Do małych kołnierzyków typu Small zakładamy krawaty typu spaghetti, wąskie 2-4 cm. To propozycja dla młodych chłopców np. na studniówkę.


Typów kołnierzy przy koszuli męskiej jest sporo. Najważniejszą zasadą jest odpowiednie dopasowanie proporcji tych elementów tak, by sprawiały, że wyglądamy dobrze i proporcjonalnie.

Krawat Kaskadowy:
lub z wiązaniem imitującym Fular zalecam do kołnierzy typu Hai. Jest to doskonałe rozwiązanie dla Pana Młodego, na ślub. Te krawaty zazwyczaj sprzedawane są z gotowym węzłem i zapinane podobnie jak mucha nie wiązana i często w parze z poszetką z tej samej tkaniny. Dodam przy okazji, że prawdziwy fular to chustka, wiązana przy szyi w specyficzny, ozdobny węzeł. Szalenie elegancka jest też wiązana mucha -jednak z doświadczenia wiem, że Panowie często unikają trudności, wynikających z nauki wiązania tych elementów i wybierają gotowe rozwiązania:)

Jeszcze parę słów na temat muchy. Ona też jest elementem, który musi być dopasowany do twarzy  i kształtu kołnierza. Do muchy nie polecam kołnierza typu Hai-po prostu nie prezentuje się dobrze i nie jest do niej przeznaczony. Kołnierz łamany /Wings/ to kołnierz specjalnie do muchy zaprojektowany. Nosimy go zarówno pod muchą jak i z wypuszczonym rogiem w zależności od skali tego kołnierza i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Kołnierz Kent też pasuje do muchy, jednak ten nosimy pod muchą. Trzeba  pamiętać o podstawowej zasadzie-duża mucha do wąskiej i szczupłej twarzy, mniejsza do okrągłej i owalnej.
TYPY POPULARNYCH WĘZŁÓW KRAWATOWYCH:
typ                        szerokość                                            z jakim kołnierzem
four in hand          pojedynczy, prosty,wąski                     kent, hai, button down
podwójny             szerszy                                                kent, hai
pół windsorski      pojedynczy, węższy                             hai, szerszy kent
windsor                podwójny, grubszy                               hai, szerszy kent
shelby                  szerszy, asymetryczny                           kent
     

Zasady, których należy przestrzegać:

Kołnierz BD  zawsze musi mieć zapięte guziki, nawet w aranżacji casualowej.

Jeżeli krawat jest z grubszej tkaniny, najlepiej zastosować węzeł pojedynczy.

Krawat jest obowiązkowy w stylu Formal, jednak w Smart Casual możemy z niego zrezygnować.

Krawat wywiązany, sięga do klamry paska, nie może być ani za długi, ani za krótki.

Zawsze dobieraj kołnierz i krawat tak, jakbyś był spikerem telewizyjnym- to elementy, które naprawdę wpływają na Twój wizerunek:) 

O typach kołnierzy pisałam w poście, do którego wrzucam link poniżej.

http://whiteconceptshirt.blogspot.com/2014/01/biae-konierzyki.html

Jeśli macie pytania piszcie, ja chętnie na nie odpowiem.

Pozdrawiam Beata Rajczak

foto: printerest
     After a few entries related to men's fashion, it's time to return to the formal male image.
A collar and a tie are the most important elements of the arrangement of the male outfit, the first accent, which draws our attention when we look at a man.  
First of all, it should be kept in mind that the type of collar that is present on a shirt is an essential element that will add or take a few pounds away. This element of a male formal outfit can either perfectly "dress" a man or completely ruin his image. When the collar has been matched to the shape of the face and the proportion of the jacket neckline is appropriate, there comes a moment when you need to match the collar with a shirt collar tie. It is usually a difficult moment, unless the perfectly prepared seller will advise what to choose. It is worth to know some basic rules regarding this extremely vital matter regarding the presentation of our image. I'll try to include a kind of pattern of the rules concerning the selection of the collar to face and a tie to the collar.
KENT Collar:
 It fits every type of face. However, one must remember that the points in a smaller spacing fit into a more oval face, and those slightly wider apart- elongated face.
Tie to Kent-not too wide. If the points are spaced narrowly, we select a narrow tie / 6 cm or even 4 cm /  
The knot must be single so that it is not too wide.
HAI Collar:
This collar is supposed to have wide-spread points. Italian collar and Cat Away are also Hai type collars. I will recommend this collar men of round and oval faces. However, the Italians believe that this type of collar is the most elegant, so the entire political establishment generally wear it. Hai matches ties from 6 cm up to as much as 12 cm. We choose a wider tie when it is trendy or on a special occasion such as wedding. In such a case, it is good to wear a vest. I will write about the wedding fashion in another post.
In the case of Hai collar we tie double wide knots.
Collar BUTTON DOWN / BD/:
People often ask whether we can mix Button Down with a tie- of course-that is why it has buttons.
BD may also occur with hidden buttons, fastened underneath.
This collar is designed to hold a tie or a bow tie so that they do not slide. This collar goes together with a tie, yet currently I would risk a bow tie only in a casual styling.
This collar  looks great also without a tie. Buttons may provide a complementary element and a man with an unbuttoned stand-up collar button also looks elegant. Let us remember that this kind of shirt we wear in specific, less formal situations.
For Small collar type we wear narrow ties, which are 2-4 cm. It is a suggestion for young boys going to the prom.
There is a great deal of collar types. The most important rule is to fit the proportions of the elements so that they make us look good and proportionate.

Scrunchy Tie :
or one with a bond imitating Foulard is recommended with the Hai collar. It is a perfect solution for the groom, on the wedding day. Those ties are usually sold with the ready-made knot and fastened just like a bow tie, often go in line with a pocket square of the same fabric. I should add, by the way that the real foulard is a scarf, tied on the neck in a specific, decorative knot. Extremely elegant is also a tied bow-but from my own experience I know that gentlemen often avoid the difficulties connected with learning how to bind these elements and choose ready-made solutions :)
Just a few words about the bow tie. It is also an element that must be matched to the shape of the face and collar. I would not recommend a bow with the Hai-collar type because it just does not look good and is not intended for it. Wing Collar is a collar specially designed to go in line with a bow. We wear it both under the bow and on it, depending on the size of the collar and the effect we want to achieve. Kent collar also fits the bow, but we wear this one under the bow. You have to remember the cardinal rule-a big bow matches a narrow and slim face, the smaller one matches the round and oval face.
POPULAR TYPES OF TIE KNOTS:
 type                                   width                                   collar
 four in hand                      single, straight, narrow        kent, hai, button down
 double                               wide                                    kent, hai
 semi Windsor                    single, narrow                     hai, wide kent
 Windsor                            double, thick                       hai, wide kent
 Shelby                               wide, asymmetric               kent

Rules that should be followed:
BD collar must always have the buttons done, even in a casual arrangement.
If the tie is made ​​of thick fabric, it is best to use a single knot.
A tie is obligatory in the Formal style, yet we can give it up in the Smart Casual.
A tie reaches the belt buckle, can be neither too long nor too short.
Always select the collar and the tie as if you were a television announcer-these are the elements that really affect your image :) 
I have written about collar types in a post to which I give you a link below. http://whiteconceptshirt.blogspot.com/2014/01/biae-konierzyki.html
If you have any questions, please write, I will be happy to answer.
Yours,
Beata Rajczak
photo: printerest
 

wtorek, 20 maja 2014

Summer stylizations for men

Lato przed nami...
Poniżej propozycja paru lekkich, męskich stylizacji z myślą o sezonie letnim.


polo: Zara, shorts: Band of Outsiders, shoes: Maison Martin Margiela, belt: Giorgio Armani,
cap: Moncler, backpack: Junja Watanabeshirt: Sain Laurent, pants: Rick Owens, shoes: and backpack: Y-3, watch: Tateossian,
scarf: Yohji Yamamoto, socks: h&m.
jacket: Zara, blouse: Disquared 2, shorts: Zara, backpack: Paul Smith, t-shirt: h&m,
scarf: Faliero Sarti, shoes: Hogan, glasses: Oliver Peoplesbomber and trousers: Sain Laurent, blouse: Zara, shoes: Givenchy, helmet: Ruby, hanging: Paul Smith

ciuchy do kupienia na farfetch.com
                                      

wtorek, 13 maja 2014

Fashion Philosophy 10th Edition Fashion Week in Poland Kolejna, jubileuszowa X-ta edycja Fashion Philosophy Fashion Week Poland za nami.
Cudownie jest mieć w Łodzi najbardziej prestiżową imprezę mody w Polsce. Po raz pierwszy pokazy, Schowroom i Let Them Know odbywały się w budynku EXPO przy Al. Politechniki 4.
Trochę szkoda mi atmosfery pofabrykanckich klimatów z Tymienieckiego, ale komfort oferowanego miejsca na wykłady, ekspozycje i sprzedaż designerskich wyrobów dużo lepszy. Jadąc na Fashion Week mijam fantastyczne murale grupy łódzkich artystów ETAM CRU.

Tym razem miałam okazję skorzystać ze szkoleń Let Them Know.
We wtorek, na szkoleniach zamkniętych prezentacje przedstawili: p. Jerzy Osika z Promedia i p.Olga Nieścier -Via Moda. Z jednej strony: jak zrozumieć zachowania konsumenckie, z drugiej: inspiracyjna analiza natury człowieka wiosną i latem 2015. P. Olga wskazała makrotrendy w modzie SS 15, ale także inspiracje z zakresu sztuk pięknych,  jak i całej sztuki konceptualnej z naciskiem na multimedia czyli naszą przyszłość.
W piątek dowiedziałam się, co prawo ma projektantom do zaoferowania w zakresie ochrony pomysłów i wzorów oraz jak chronić swój koncept i kreację /wykład p. Małgorzaty Saryusz-Wolskiej/. Dynamiczna prezentacja p. Marzanny Lesiakowskiej-Jabłońskiej ukazała projektantom, jak technologia potrafi wspierać projektowanie mody. Na deser firma Lawmore  /Michał Kulka  i Paula Pul/ przekazała nam w sposób klarowny i czytelny, jak projektanci, budujący własna markę, powinni poruszać się w internecie, jak i gdzie sprzedawać, jak prawnie się zabezpieczyć, i w którym kierunku zmierza sprzedaż designerskich wyrobów. Przy okazji Fashion Week Poland firma WGSN w Białej Fabryce szkoliła z zakresu nowości w trendach. Naprawdę warto było tam być.

Niedawno pisałam o targach Slow Fashion. Tu, przy Fashion Week, mamy targi wyrobów modowych, zaprojektowanych i wykonanych przez fantastycznych designerów -Showroom.
Były takie marki jak ID.FOR.FUN, Marthu, Peter Zack, IN.NA, Joanna Dominiak oraz wiele innych. Ciekawe akcje promocyjne urządzał Samsung, Lot czy np. Geberit-w tym ostatnim wzięłam udział.
Uwaga:  siedzę na toalecie...
...ale oczywiście na najnowszym, designerskim modelu, nie na jakiejś tam...no i nic innego nie robię, jak pozuję do zdjęcia. Fajna, odprężająca zabawa i świetne dziewczyny obsługujące tę akcję.

W Showroomie kupisz bransolety, wisiory spodnie...uległam...i każdej maści ciuszki.
Niestandardowe, szalone, fajnie zaprojektowane.

.


 


  Jednak wszyscy czekamy na Designers Avenue. Podczas tej  edycji najbardziej podobały mi się kolekcje Pjotra Górskiego i MMC. Naprawdę dobre pret-a-porte w polskim wydaniu. Mnie brakowało jednak kolekcji męskich.

 Cudownie, że w czasie tego modowego tygodnia, Łódz żyje designem. Imprez okolicznościowych i towarzyszących, było naprawdę sporo. Na pokazach widziałam znane twarze ludzi związanych z modą zawodowo: ludzi mediów,celebrytów modowych, blogerów i stylistów.Wielkie słowa uznania dla Irminy Kubiak i Jacka Kłaka za powołanie do życia tak mocnego, modowego wydarzenia w Polsce i coraz bardziej w Europie. Z niecierpliwością czekam na następne dziesięć edycji:)

photo: Witold Rajczak

świetne jeansy znajdziesz  www.mojejeansy.pl

fajnie zadrukowane t-shirty i odjazdowe muchy teraz również damskie   www.marthu.com

męskie buty, oryginalnie zaprojektowane w świetnej jakości   www.peter-zack.com

kolorowe torby z drukowanym filcem  www.bertonisklep.pl

oraz moja ulubiona biżuteria  www.idforfun.com
Another jubilee X edition of Fashion Philosophy Fashion Week Poland is over.
It’s wonderful to have in Lodz the most prestigious fashion event in Poland. For the first time, shows like Showroom and Let Them Know took place in the Expo building at Al. Politechniki 4.
I missed a little the atmosphere of post industrial climate of Tymieniecki Street, but the comfort of the offered space for lectures, exhibitions and sale of designer products was much better. Going to Fashion Week, I passed a group of fantastic murals by ETAM CRU – artists from Lodz. This time I had the opportunity to benefit from Let Them Know training.
On Tuesday, during trainings there were presentations given by: Mr. Jerzy Osika from Promedia and  Mrs Olga Nieścier-Via Moda. They aimed at understanding consumers’ behaviour and the inspirational analysis of human nature in the spring and summer of 2015. Mrs. Olga Nieścier pointed out fashion microtrends in S/S 2015. She talked about the inspiration from the fine arts, as well as the entire conceptual art with an emphasis on multimedia, which is our future.
On Friday I found out how the law protects designers’ ideas and patterns and how to protect one’s concept and creation / a lecture by Mrs. Margaret Saryusz-Wolska /. The dynamic presentation of Mrs. Morena Lesiakowska-Jabłońska showed designers how technology can support fashion design. In addition, Lawmore company/ Michael Ball and Paula Pul / gave us clear information, how designers creating their own brand should make the best of the Internet, sell, legally protect themselves, and in which direction the sale of designer products is heading. On the occasion of Fashion Week Poland WGSN company in the White Factory trained in the field of new trends. It was really worth being there.
Recently, I have written about Slow Fashion Fair. Here at Fashion Week, we have a fair of fashion products, designed and manufactured by fantastic designers-Showroom.
 There were brands like ID.FOR.FUN, Marthu, Peter Zack, IN.NA, Joanna Dominiak and many others. Interesting promotional actions were held by Samsung, LOT or, for example, Geberit-in which I took part.
Note: I am sitting on the toilet ...
... not any toilet, but of course  on the latest, designer model ... and I’m doing nothing but posing for a picture.  It was cool and relaxing and  there were great girls supporting that action.
 In the Showroom one could buy all kinds of clothes, bracelets, pendants and pants ...  I succumbed. All of them were unique, crazy and designed in a cool way.
However, we are all looking forward to Designers Avenue. During this edition I liked the collections of Piotr Gorski and MMC the most. Really good pret-a-porte in the Polish way. However, I missed the collections for men.
 It’s wonderful that during that fashion week, Lodz lived on design. There was a really good deal of main and accompanying events. At the shows I saw famous professionals associated with fashion: media people,  fashion celebrities, bloggers and stylists.
Big words of praise for Irmina Kubiak and Jack Kłak for the creation of so significant fashion event in Poland and increasingly in Europe. I look forward to the next ten editions :)
photo: Witold Rajczak
great jeans at www.mojejeansy.pl
cool printed T-shirts and funky bow ties now also for women at  www.marthu.com
men's shoes, originally designed of great quality at  www.peter-zack . com
colourful bags with printed felt  at www.bertonisklep.pl
and my favourite jewellery at  www.idforfun.com